Poskytované služby

Gabion má tvar kvádru nebo krychle a skládá se ze dvou částí a to z kovového koše a jeho výplně. Vyplnění je lomové kamení, valouny, ale i kostka. Z hlediska mrazuvzdornosti a odolnosti vůči povětrnostním vlivům se dobře osvědčil čedič nebo žula. Kromě toho, že se gabiony používají ke zpevnění svahů, lze je využít i pro stavbu opěrných a protierozních konstrukcí, protihlukových clon apod. Podle rozměrů se gabiony rozdělují na matrace a koše. Montáž gabionu je poměrně jednoduchou záležitostí, ale v každém případě je třeba před jeho postavením vzít v úvahu podmínky a chování terénu.

Při stavbě gabionových stěn zákazník ocení především dobrou přizpůsobivost k terénu, vysoký odpor proti tlaku a tahu, propustnost a prodyšnost konstrukce, vyloučení mokrého procesu, což umožňuje stavět i v zimním období a v neposlední řadě jde o možnost provedení zazelenění povrchu.

Projekt opěrně konstrukce

Při zpracování projektu je nutné brát projekt jako ucelený komplexní návrh, který nezahrnuje jen návrh opěrné zdi, ale musí se vypracovat posouzení celého svahu a brát v potaz dopad na okolní krajinu nebo stavby,pokud se v blízkosti opěrné zdi budou nacházet. Je třeba připravit geologickou charakteristiku území, dále se zaměřit na hlavní rizikové faktory lokality a posoudit technické zhodnocení lokality, kde bude opěrná zeď vybudována.Na základě získaných informací se vybere vhodné technické řešení. Bez kvalitního a odborného projektu nelze stavbu gabionové zdi realizovat, je možné postavit pouze  malou zídku někde na zahradě, ale i zde je třeba dbát na dodržování platné legislativy.

Opěrné konstrukce

Opěrné konstrukce nacházejí stále větší využití například u vodohospodářských nebo dopravních staveb. Jejich hlavním úkolem je zpevnit a ustálit stabilitu svahu, toto řešení navíc přináší i snížení finančních prostředků na celé stavební dílo. Před realizací zpevňovacích konstrukcí je třeba důkladně upravit terén, odstranit se musí, kameny, kořeny, porost a srovnat různé nerovnosti.  Podklad musí být každopádně čistý a rovný.

Gabionová stěna se staví z jednotlivých košů, které se střídavě ukládají a odklání od vertikální osy svahu. Horizontální vrstvutvořígeomříž, georohož nebo geotextilie, které zajišťují stabilitu konstrukce.

V současné době se jedná o jeden z nejpoužívanějších druhů opěrných stěn, slouží jako plná náhrada zdi postavenou klasickým způsobem z betonu nebo tvárnic. U gabionových stěn je třeba vyzdvihnout i to, že se jedná o výrobek, které je plněn kamenivem, může se použít všude tam, kde není vhodné stavět pro zpevnění svahu betonové zdi. Protože je možné konstrukci nechat prorůst zelení, po určité době se tak stane nejen součástí svahu, ale i součástí okolní krajiny, což je přínosné jak z ekologického, tak estetického hlediska.

Dále je možné gabiony využít při úpravě a rekultivaci hrází a břehů vodních toků nebo rybníků. Lze z nich vytvořit i dočasné náspy při povodních. Gabionové systémy vytvoří stabilní hráz s vysokou účinností. I zde je třeba před montáží upravit podloží, vhodné je využít gabionovou matraci, která se snadno přizpůsobí danému terénu.

Gabion je vynikající materiál, který zvyšuje i komfort bydlení v budovách při hlavních silnicích, neboť vytvoří dokonalou protihlukovou bariéru.

Gabion jako okrasný předmět v zahradě

Gabion se nevyužívá pouze ke stavbě opěrné zdi, ale své místosi našel i v parcích nebo zahradách. Dají se s ním totiž provádět hotové zázraky. Sestavíte z něj zajímavá schodiště, sloupy, lavičky, podstavce pro zahradní krby neboho využijete jakovhodný estetický doplněk ve vaší zahradě. Můžete trochu experimentovat, třeba klec naplníte částečně kameny a zeminou, osázíte pnoucími květinami, které na větší ploše vytvoří jakýsi živý plot. Gabiony se v posledních letech stávají moderním materiálem využívaným u budov i objektů.

Prodej přírodního kamene

Od dubna do října máte možnost nakoupit, podle vlastního výběru, v našem prodejním skladě přírodní kámen.

Přírodní kámen je stále oblíbeným materiálem, na určitou dobu byl sice vytlačen moderními materiály, ale v posledním desetiletí se stal opět velmi žádaným artiklem, který má mnohočetná uplatnění. Využít se dá v interiéru i v exteriéru, ať již jako obklad, sokl nebo kuchyňská deska, deska stolu a pod. Kámen velmi dobře vynikne i jako dlažba. Předností přírodního kamene je vysoká životnost, pevnost, atraktivní vzhled a originalita. Každý kámen je totiž neopakovatelným, osobitým originálem a právě pro jeho vlastnosti ho nelze nahradit žádným jiným materiálem.

Údržba přírodního kamene je jednoduchá, stačí použít čistou vodu, určitě není vhodné ho čistit agresívními čistícími prostředky.

Každý přírodní kámen má svoje specifické vlastnosti a přednosti. Velmi často zákazníci požadují žulu a mramor. Mramor především z toho důvodu, že vyniká zajímavou kresbou, která navíc působí elegantně v každém prostoru. Vhodný je zejména jako obklad stěn v koupelnách, ale rozhodně se nehodí do venkovních prostorů. I žula má svoje přednosti a to jsou různé odstíny a žíhání, je také tvrdší a trvanlivější než mramor. Málokdo ale ví, že žula může být svým designem velmi různorodá, čímž se z tohoto hlediska vyrovnává mramoru. Žula je prakticky jediným materiálem, který se využívá pro výrobu pomníků.